Skip to content
Ook in Fryslân bloeit The Climate Chain. Hand in hand langs de Waddenkust om te benadrukken dat de grens is bereikt.
“Een ambitieus plan van Urgenda. De millieuclub zoekt tienduizenden mensen om op 23 juni een menselijke ketting langs de kust te vormen. Voor Fryslân zijn 46.000 mensen nodig.”
Dochst mei? Zondag 23 juni om 14 uur.

The Climate Chain wordt ondersteund door:

Bekijk hier alle ondersteunende organisaties. Wil jouw organisatie the Climate Chain ook ondersteunen? Meld je aan door te mailen naar info@theclimatechain.nl en ontvang meer informatie over wat je kunt doen om ons te helpen.

Back To Top