Skip to content

The Climate Chain is een initiatief van Urgenda.

We vragen via deze website naar de gegevens van deelnemers aan The Climate Chain, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden gerelateerd aan de organisatie van The Climate Chain op 23 juni 2024, namelijk:

  • Het verzenden van informatie via e-mail over 23 juni 2024, tot maximaal 10 e-mails;
  • Het registreren van deelnemers aan The Climate Chain;
  • Het registreren van vrijwilligers voor The Climate Chain;
  • Het behandelen van vragen en klachten.

Met persoonlijke gegevens gaan wij uiterst zorgvuldig om, conform Artikel 6 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 1 augustus 2024 worden alle gegevens verwijderd.

Vragen of klachten over onze omgang met persoonlijke gegevens kunnen worden gericht aan info@theclimatechain.nl. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

The Climate Chain wordt ondersteund door:

Bekijk hier alle ondersteunende organisaties. Wil jouw organisatie the Climate Chain ook ondersteunen? Meld je aan door te mailen naar info@theclimatechain.nl en ontvang meer informatie over wat je kunt doen om ons te helpen.

Back To Top